+48 694 500 534 biuro@architekt-poznan.com

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest opracowaniem technicznym zawierającym rysunki przedstawiające aktualny stan istniejącego budynku. Wyglądem przypomina projekt ale różni się tym, że informacje w niej zawarte są wyłącznie odtworzeniem stanu faktycznego, a nie planowanego. Powstaje na podstawie pomiarów z natury. Może posłużyć następnie do wykonania projektu budowlanego.
Inwentaryzacja budowlana potrzebna jest inwestorowi, który chce mieć aktualny obraz istniejącego budynku. Czasem nie posiada on dokumentacji projektowej w ogóle (zaginęła, jest niekompletna bądź uległa zniszczeniu) lub od czasu jej wykonania zaszły zmiany i jest ona po prostu nieaktualna. Rzeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki, wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu (najem, sprzedaż), wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, zmiany sposobu użytkowania, legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji, ułożonych płytek).
Innymi słowy – inwentaryzację budynku stanowi zobrazowanie jego stanu istniejącego. Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym jest ona wymagana w przypadku, gdy planowana jest nadbudowa, rozbudowa, przebudowa domu. Bez przedstawienia jej w Urzędzie Gminy bądź Miasta nie uzyska się zgody na wykonywanie prac.
Projekt rozbudowy czy projekt nadbudowy to projekt na zamówienie, nie ma możliwości zakupienia gotowych tego typu projektów.
Inwentaryzacja potrzebna jest również i wymagana przy określaniu powierzchni domów dla banku lub dla najemcy albo dla przyszłego właściciela.
Każda inwentaryzacja tworzona jest z wykorzystaniem tradycyjnych pomiarów, ale także dalmierzy oraz fotografii.

Jako architekt służę wsparciem dla klientów z Poznania i innych miast przy świadczeniu usług związanych z inwentaryzacją.

 

Zapraszam do kontaktu
Adam Zieliński
Architekt

Zakres inwentaryzacji zależy w dużej mierze od potrzeb inwestora. Ustala się go każdorazowo przed wykonaniem prac. Może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów:

Opis techniczny (informacja o tym z czego budynek jest zbudowany, jaka jest jego lokalizacja, charakterystyczne parametry),

1

Zwymiarowane rzuty kondygnacji,

0

Rzut dachu,

Przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami),

Widoki elewacji,

Dokumentacja fotograficzna obiektu,

Schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji.